Chat with us, powered by LiveChat

Onkologia

Chirurgia onkologiczna
Biopsja chirurgiczna – wycięcie guza piersi w znieczuleniu miejscowym 1200 zł

plus koszt badania histopatologicznego

Biopsja chirurgiczna – wycięcie guza piersi w znieczuleniu ogólnym 1800 zł

plus koszt badania histopatologicznego

Biopsja chirurgiczna węzła chłonnego w znieczuleniu miejscowym 800 zł

plus koszt badania histopatologicznego

Biopsja chirurgiczna węzła chłonnego w znieczuleniu ogólnym 1600 zł

plus koszt badania histopatologicznego

Wycięcie kwadrantu piersi z plastyką (jednoczasowo) 25 000 zł

plus koszt badania histopatologicznego

Wycięcie kwadrantu piersi z węzłami chłonnymi pachy 5 000 zł

plus koszt badania histopatologicznego

Wycięcie kwadrantu piersi z procedurą węzła wartowniczego 6 200 zł

plus koszt badania histopatologicznego

Amputacja piersi sposobem Patey’a 5 200 zł

plus koszt badania histopatologicznego

Odbytnica- przednia resekcja laparoskopowo 12 000 zł

plus koszt staplerów

Odbytnica – resekcja brzuszno-krzyżowa laparoskopowo 13 000 zł

plus koszt staplerów

Jelito grube – resekcja okrężnicy laparoskopowo od 10 000 zł

plus koszt staplerów

Usuniecie nadnercza laparoskopowo 9 200 zł
Rejestracja on-line