Poradnie Profesorskiego Centrum Medycznego OPTIMUM.

Poradnia Audiologiczna

Audiologia to dziedzina medycyny zajmująca się słuchem i jego zaburzeniami.

Zadaniem lekarza audiologa jest określenie stopnia niedosłuchu, jego przyczyny oraz zaproponowanie leczenia.

W naszej Poradni Audiologicznej wykonywana jest pełna diagnostyka audiologiczna:

- audiometria tonalna progowa  (przewodnictwo powietrzne i kostne),

- audiometria mowy,

- audiometria nadprogowa – testy SISI, próba wyrównania głośności Fowlera,

- audiometria impedancyjna,

- badanie słuchu metodą wywołanych otoemisji akustycznych DPOAE ( badanie przesiewowe u noworodków),

- badanie potencjałów wywołanych z pnia mózgu (BERA).

Dzieci z zaburzonym rozwojem mowy, jak i wszelkimi wadami wymowy powinny być pod stałą opieką audiologa i foniatry. Lekarz kieruje dziecko na kompleksową diagnostykę słuchu, aby sprawdzić czy problemy z rozwojem mowy nie są wynikiem gorszego słyszenia.

Pod opieką poradni audiologicznej są również dzieci z nawracającymi zapaleniami uszu oraz zaburzeniami słuchu. Zarówno wrodzonymi, jak i nabytymi w wyniku chorób czy też spowodowanymi przyjmowaniem leków ototoksycznych.

Jeśli ubytek słuchu jest trwały wówczas kierujemy dziecko do protetyka słuchu, który dobiera indywidualnie aparat słuchowy.

Audiolog podkreśla, że najważniejszymi obserwatorami są rodzice. W tym wieku tak bardzo ważna jest wczesna diagnostyka.

Jeśli małe dziecko nie reaguje na dźwięk zabawki lub np.na głos najbliższych należy zgłosić się do lekarza laryngologa lub audiologa celem diagnostyki.

U starszych dzieci niedosłuch objawia się częstą prośbą powtórzenia polecenia i pogłośnieniem telewizora.

Lekarz – audiolog zajmuje się również diagnostyką zaburzeń słuchu u osób dorosłych. Są one najczęściej spowodowane starzeniem się narządu słuchu. Najczęściej taki pacjent po określeniu ubytku słuchu otrzymuje skierowanie do protetyki słuchu.

W ostatnim czasie do naszej poradni audiologicznej zgłaszają się pacjenci z zawrotami głowy i szumami usznymi. Zajmujemy się również zmianami tympano- i otosklerotycznymi, jak i nagłymi głuchotami.

 

Zapraszamy do korzystania z usług poradni audiologii również w ramach

umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ).

 

Wykaz najczęstszych jednostek chorobowych diagnozowanych w poradni audiologii :

 • G 51 – Zaburzenia nerwu twarzowego
 • G52 – Zaburzenia innych nerwów czaszkowych
 • H60 – H62 Choroby ucha zewnętrznego,
 • H65 – H75 Choroby ucha środkowego i wyrostka sutkowatego,
 • H80 – H83 Choroby ucha wewnętrznego,
 • H90 – H95 Inne choroby ucha,
 • C32 Nowotwór złośliwy krtani
 • F80 Specyficzne zaburzenia rozwoju mowy i języka
 • F82 Specyficzne zaburzenia rozwoju funkcji motorycznych
 • F83 Mieszane specyficzne zaburzenia rozwojowe
 • F84 Całościowe zaburzenia rozwojowe
 • F95 Tiki
 • G09 Następstwa chorób zapalnych ośrodkowego układu nerwowego
 • G52 Zaburzenia innych nerwów czaszkowych
 • G53 Zaburzenia nerwów czaszkowych w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
 • G64 Inne zaburzenia obwodowego układu nerwowego
 • J04 Ostre zapalenie krtani tchawicy
 • J37 Przewlekłe zapalenie krtani i tchawicy
 • J38 Zapalenie strun głosowych i krtani niesklasyfikowane gdzie indziej
 • J39 Inne choroby górnych dróg oddechowych
 • K11 Choroby gruczołów ślinowych
 • Q16 Wrodzone wady rozwojowe ucha pwodujące upośledzenie słuchu
 • Q17 Inne wrodzone wady rozwojowe ucha
 • Q31 Wrodzone wady rozwojowe krtani
 • Q35 Rozszczep podniebienia
 • Q36 Rozszczep wargi
 • Q37 Rozszczep podniebienia wraz z rozszczepem wargi
 • Q38 Inne wrodzone wady rozwojowe języka, jamy ustnej i krtani
 • Choroby i stany zagrażające wystąpieniem upośledzenia słuchu (dzieci z „grupy wysokiego ryzyka”):
 • P05 Opóźniony wzrost płodu i niedozywenie płodu
 • P07 Zaburzenia związane z krótkim czasem trwania ciąży i niskiej urodzeniowej masie ciała, niesklasyfikowane gdzie indziej
  P11 Inne porodowe urazy ośrodkowego układu nerwowego
  P20 Niedotlenienie wewnątrzmaciczne
  P21 Zamartwica urodzeniowa
  P35 Wrodzone choroby wirusowe (np. Cytomagalia wrodzona)
  R13 Dysfagia
  R47 Zaburzenia mowy nigdzie indziej niesklasyfikowane
  R48 Dysleksja i inne zaburzenia spostrzegania, nigdzie indziej niesklasyfikowane
  R49 Zaburzenia głosu
  Z 46 Założenie i dopasowanie innych aparatów
  Diagnostyka zawrotów głowy pochodzenia laryngologicznego

 

AUDIOLOG LARYNGOLOG WROCŁAW


Aby dowiedzieć się więcej o lekarzach przyjmujących w tej przychodni kliknij tutaj.Poradnia Chirurgii dziecięcej

W poradni chirurgii dziecięcej zajmujemy się leczeniem człowieka od pierwszych dni życia (okres noworodkowy, w tym dzieci przedwcześnie urodzone), niemowląt, dzieci małych i dużych, do 18. roku życia.

Chirurgia dziecięca jest podspecjalnością chirurgii związaną z odkryciem, że pokutujące całe wieki przeświadczenie, iż dziecko to „mały dorosły” jest fałszywe. Dziecko, szczególnie małe, różni się znacznie od dorosłego, zwłaszcza chwiejnością równowagi wodno-elektrolitowej oraz regulacją temperatury ciała czy innych procesów metabolicznych. Inne też są choroby (znaczną ich część stanowią wady wrodzone), z którymi styka się chirurg dziecięcy. Wykonujący zabiegi muszą wykazywać dużą delikatność, a sala posiadać odpowiednią temperaturę i wilgotność. (źródło wikipedia.org)


Aby dowiedzieć się więcej o lekarzach przyjmujących w tej przychodni kliknij tutaj.Poradnia Chirurgii naczyniowej

W poradni chirurgii naczyniowej zajmujemy się diagnozowaniem i leczeniem pacjentów z chorobami tętnic i żył.


Aby dowiedzieć się więcej o lekarzach przyjmujących w tej przychodni kliknij tutaj.Poradnia Chirurgii ogólnej

W poradni chirurgii ogólnej zajmujemy się diagnostyką i leczeniem schorzeń w zakresach: jamy brzusznej, chorób przewodu pokarmowego, żylaków kończyn dolnych, chorób odbytu oraz jelita grubego. Przeprowadzamy kwalifikacje do drobnych zabiegów chirurgicznych.

 

OD 01.09.2012

Japońska metoda podwiązywania tętnic hemoroidalnych już we Wrocławiu.

DGHAL JAPOŃSKA METODA PODWIĄZYWANIA TĘTNIC HEMOROIDALNYCH A.M.I.® DGHAL II już w Polsce.

Z powodzeniem stosują ją już specjaliści z III Kliniki i Katedry Chirurgii Ogólnej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Zastosowanie tej nowatorskiej metody w PCM OPTIMUM we Wrocławiu pomoże wielu osobom cierpiącym na chorobę hemoroidalną.

Choroba hemoroidalna jest najczęściej występującym schorzeniem proktologicznym. Choruje na nią około 50% całej populacji ludzkiej. Częstość występowania choroby zwiększa się wraz z wiekiem i osób powyżej 40 roku życia blisko 60% ludzi skarży się na częste dolegliwości wywołane tą chorobą.

Leczenie zachowawcze

Choroba hemoroidalna jest w swym początkowym stadium leczona prawie wyłącznie zachowawczo. Preparaty, w postaci czopków i maści, działające przeciwzapalnie i przeciwbólowo, zapisywane przez lekarzy chorym zgłaszającym się z dolegliwościami, nie likwidują choroby, lecz tłumią jedynie jej niepokojące objawy. Powoduje to samouspokojenie chorego. Choroba hemoroidalna rozwija się nadal, powodując okresowe nasilanie dolegliwości. Proces ten często trwa latami, aż do osiągnięcia III lub IV stopnia choroby hemoroidalnej, a wtedy chory kierowany jest do leczenia operacyjnego, metodami tradycyjnymi. Są one jednak bardzo bolesne, a często wiążą się z poważnymi powikłaniami i wymagają długiej rekonwalescencji.

Tradycyjne metody operacyjne

Wśród współczesnych metod operacyjnych, stosowanych w leczeniu choroby hemoroidalnej, największa popularnością cieszą się:
• hemoroidektomia (otwarta) sposobem Milligana-Morgana
• hemoroidektomia (zamknięta) sposobem Fergusona
• hemoroidektomia podśluzówkowa sposobem Parksa

Powyższe metody wymagają hospitalizacji chorego, są wykonywane w znieczuleniu ogólnym albo zewnątrz lub podoponowym, co powoduje zwiększone ryzyko operacyjne. Metody te są również bardzo uciążliwe dla chorego ze względu na silny kilkudniowy ból pooperacyjny. Wszystkie te ograniczenia spowodowały szybki rozwój metod małoinwazyjnych, które wraz z dużą skutecznością są jednocześnie nieuciążliwe i bezpieczne dla chorego.

Metody małoinwazyjne/ jednodniowe

Do metod małoinwazyjnych, zwanych czasem instrumentalnymi lub metodami chirurgii jednego dnia, należy zaliczyć:
• obliterację poprzez wstrzykiwanie do guzków substancji sklerotyzujących
• fotokoagulację podczerwienią
• fotokoagulacje laserową
• krioterapię (zamrażanie)
• termoterapię
• koagulację diatermią dwubiegunową
• gumowe opaski (operacja Barrona)
• koagulację diatermię jednobiegunową (Ultroid)
• metoda HEMORON
• oraz najnowsza metoda A.M.I.® DGHAL II

A.M.I.® DGHAL II (Doppler Guided Hemorrhoidal Artery Ligation), kierowana/wspomagana Dopplerem procedura podwiązywania tętnic hemoroidalnych została opracowana w 1995 roku w Japonii przez
K. Morinagę. Od tego czasu przeprowadzono wiele tysięcy skutecznych zabiegów w Japonii oraz w Australii, Europie (również w Polsce) i USA, potwierdzając jej wysoką wartość. A.M.I.® DGHAL II to kolejna, udoskonalona wersja aparatu.

Charakterystyka metody.

• Wskaźnik wyników pozytywnych wynosi ponad 95% po jednorazowym zabiegu,
• Skuteczna przy wszystkich stopniach zaawansowania choroby, to jest I – IV wg Goligher’a,
• Minimalne ryzyko powikłań
• Znacznie zmniejszony ból – zarówno podczas zabiegu jak również w okresie pooperacyjnym, znieczulenie nie jest wymagane
• Pobyt na sali operacyjnej trwa około 20 minut
• Pobyt w szpitalu trwa maksimum 1 dzień
• Metoda szczególnie przydatna do krwawiących hemoroidów

Podsumowanie korzyści ze stosowania metody DGHAL.

• Jedyna metoda (wśród małoinwazyjnych) skuteczna przy wszystkich stopniach zaawansowania choroby, to jest I – IV wg Goligher’a,
• Bezpieczna
• Minimalnie inwazyjna
• Bezbolesna
• Prosta
• Szybka
• Ekonomiczna


Aby dowiedzieć się więcej o lekarzach przyjmujących w tej przychodni kliknij tutaj.Poradnia Chirurgii onkologicznej

Chirurgiczne leczenie  nowotworów łagodnych i złośliwych skóry zabiegami ambulatoryjnymi w zakresie:

 • znamion barwnikowych
 • innych łagodnych guzków skóry
 • stanów przed nowotworowych skóry
 • raka skóry
 • czerniaka skóry
 • innych nowotworów złośliwych skóry

 


Aby dowiedzieć się więcej o lekarzach przyjmujących w tej przychodni kliknij tutaj.Poradnia Chirurgii plastycznej

W poradni chirurgii plastycznej zajmujemy się zarówno korekcją defektów ciała ze wskazań lekarskich, jak i problemami natury estetycznej.


Aby dowiedzieć się więcej o lekarzach przyjmujących w tej przychodni kliknij tutaj.Poradnia Dermatologiczna

W poradni dermatologicznej zajmujemy się wszelkimi problemami dotyczącymi chorób skóry, włosów i paznokci. Na konsultacje zapraszamy osoby borykające się z przewlekłymi chorobami skóry takimi jak alergiczne zapalenie skóry, łuszczyca, grzybica skóry.

Zajmujemy się również kwalifikacją do drobnych zabiegów z zakresu dermatologii i dermatologii onkologicznej.


Aby dowiedzieć się więcej o lekarzach przyjmujących w tej przychodni kliknij tutaj.Poradnia Diabetologiczna

W poradni diabetologicznej zajmujemy się leczeniem cukrzycy i jej powikłań.


Aby dowiedzieć się więcej o lekarzach przyjmujących w tej przychodni kliknij tutaj.Poradnia Dietetyczna

W poradni dietetycznej zajmujemy się medyczną stroną żywienia człowieka zdrowego i chorego.
Często dietetyka mylona jest z technologią żywności. Dietetyka jest nauką medyczną, która wyspecjalizowała się w kierunku racjonalnego odżywiania człowieka chorego jak i zdrowego. Dietetyka zajmuje się oceną wpływu choroby na stan odżywienia pacjenta, oraz wpływu odżywiania na wyniki leczenia chorób.


Aby dowiedzieć się więcej o lekarzach przyjmujących w tej przychodni kliknij tutaj.Poradnia Endokrynologiczna

W poradni endokrynologicznej zajmujemy się zaburzeniami funkcji gruczołów wydzielania wewnętrznego (zaburzenia wydzielania hormonów), np.: przysadki mózgowej, tarczycy, nadnerczy, jajników.


Aby dowiedzieć się więcej o lekarzach przyjmujących w tej przychodni kliknij tutaj.Poradnia Fizjoterapeutyczna

W poradni fizjoterapii zajmujemy się badaniem wpływów różnych zabiegów fizykalnych na organizm ludzki, szczególnie na ustępowanie bólu ostrego jak i przewlekłego, poprawę czucia eksteroreceptywnego oraz powrót prawidłowej funkcji mięśni i stawów.

Zabiegi:

W zakresie głowy i szyi: porażenie nerwu twarzowego typu Bella, fizjoterapia stawów skroniowo-żuchwowych, przewlekłe bole głowy i szyi, porażenie nerwów czuciowych i ruchowych, blizny, opryszczki wargowe, fizjoterapia laryngologiczna.

 

Układ ruchu: zmiany zwyrodnieniowe stawów kręgosłupa, podostre i przewlekłe bóle odcinka szyjnego, piersiowego, lędźwiowo-krzyżowego, dyskopatie, „rwa kulszowa”, zespół bolesnego barku, zmiany zwyrodnieniowe stawów nadgarstka i stawów rąk, zespół cieśni nadgarstka, przykurcz Volkmanna, zespół bolesnego łokcia, zmiany zwyrodnieniowe stawów biodrowych, kolanowych, skokowych, zapalenie ścięgna Achillesa.

Fizjoterapia przed i po rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego kolana, po zerwaniu łąkotek.

 

Fizjoterapia ginekologiczna i urologiczna: fizjoterapia w wysiłkowym nietrzymaniu moczu,

fizjoterapia w ginekologii.

 

Fizjoterapia blizn, trudno gojących się ran i owrzodzeń.

 

 

Zabiegi szczegółowo:

-elektrodiagnostyka nerwów i mięśni

-elektrostymulacja mięśni i nerwów

-jonoforeza

-prądy diadynamiczne

-prądy TENS,

-prądy Kotz’a

-prąd Träberta

-prądy interferencyjne dwu- i czteropolowe

- stymulacja wysokonapięciowa HV

-prąd neofaradyczny

- biostymulacja laserowa

-terapia manualna wg Mulligana

-masaż leczniczy

-terapia czaszkowo-krzyżowa


Aby dowiedzieć się więcej o lekarzach przyjmujących w tej przychodni kliknij tutaj.Poradnia Foniatryczna

Lekarz – foniatra zajmuje się głosem i wszelkimi jego zaburzeniami, które są skutkiem zaburzeń narządu głosu i/lub narządu słuchu.

Osoby, które pracują głosem – nauczyciele, śpiewacy, wykładowcy powinni być pod stałą kontrolą poradni foniatrycznej. Częste zapalenia krtani, wciąż powracająca chrypka czy nawet bezgłos są częstymi dolegliwościami tej grupy społecznej. W naszej poradni foniatrycznej wykonujemy badanie videostroboskopowe krtani, które w znacznym stopniu ułatwia ocenę narządu głosu i postawienie diagnozy oraz zaproponowanie ewentualnego leczenia (rehabilitacja głosu).

Badanie wideostroboskopowe krtani wykonujemy również dzieciom i młodzieży z chrypką.

U dzieci, które lubią bardzo dużo i głośno mówić, czasami również występuje chrypka spowodowana guzkami głosowymi. Wczesna diagnoza i profilaktyka ( cisza) pozwala na załagodzenie i ustąpienie objawów.

Jedną z częstszych dolegliwości zgłaszanych przez pacjentów jest pieczenie w gardle, chrząkanie, uczucie przeszkody. Najczęściej są to zmiany spowodowane refluksem gardłowo- przełykowym. Badanie endoskopowe krtani pomaga w postawieniu diagnozy i określeniu rozległości zmian.

Lekarz foniatra opiekuje się również osobami po różnych zabiegach operacyjnych na krtani. Od zmian przerostowych na strunach głosowych po zmiany nowotworowe. Ważna jest stała kontrola pooperacyjna celem oceny stanu miejscowego i wykluczenie wznowy.

Osoby, które palą papierosy powinni profilaktycznie wykonać badanie wideostroboskopowe krtani raz na 6-12 miesięcy. Są to osoby w grupie ryzyka zachorowania na nowotwór krtani i gardła dolnego. Wczesna diagnostyka zmian npl pozwalana na bardzo szybki powrót do zdrowia.

Kolejną grupą w poradni foniatrycznej są dzieci z trudnościami w oddychaniu przez nos, chrapiące w nocy, z bezdechami sennymi. U takich pacjentów wykonuje się za pomocą fiberoskopu  ocenę nos i migdałka gardłowego (tzw. trzeci migdał).

 

Zapraszamy do korzystania z usług poradni foniatrycznej również w ramach

umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ).

 

Wykaz najczęstszych jednostek chorobowych diagnozowanych w poradni foniatrycznej :

 • G 51 – Zaburzenia nerwu twarzowego
 • G52 – Zaburzenia innych nerwów czaszkowych
 • H60 – H62 Choroby ucha zewnętrznego,
 • H65 – H75 Choroby ucha środkowego i wyrostka sutkowatego,
 • H80 – H83 Choroby ucha wewnętrznego,
 • H90 – H95 Inne choroby ucha,
 • C32 Nowotwór złośliwy krtani
 • F80 Specyficzne zaburzenia rozwoju mowy i języka
 • F82 Specyficzne zaburzenia rozwoju funkcji motorycznych
 • F83 Mieszane specyficzne zaburzenia rozwojowe
 • F84 Całościowe zaburzenia rozwojowe
 • F95 Tiki
 • G09 Następstwa chorób zapalnych ośrodkowego układu nerwowego
 • G52 Zaburzenia innych nerwów czaszkowych
 • G53 Zaburzenia nerwów czaszkowych w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
 • G64 Inne zaburzenia obwodowego układu nerwowego
 • J04 Ostre zapalenie krtani tchawicy
 • J37 Przewlekłe zapalenie krtani i tchawicy
 • J38 Zapalenie strun głosowych i krtani niesklasyfikowane gdzie indziej
 • J39 Inne choroby górnych dróg oddechowych
 • K11 Choroby gruczołów ślinowych
 • Q16 Wrodzone wady rozwojowe ucha pwodujące upośledzenie słuchu
 • Q17 Inne wrodzone wady rozwojowe ucha
 • Q31 Wrodzone wady rozwojowe krtani
 • Q35 Rozszczep podniebienia
 • Q36 Rozszczep wargi
 • Q37 Rozszczep podniebienia wraz z rozszczepem wargi
 • Q38 Inne wrodzone wady rozwojowe języka, jamy ustnej i krtani
 • Choroby i stany zagrażające wystąpieniem upośledzenia słuchu (dzieci z „grupy wysokiego ryzyka”):
 • P05 Opóźniony wzrost płodu i niedozywenie płodu
 • P07 Zaburzenia związane z krótkim czasem trwania ciąży i niskiej urodzeniowej masie ciała, niesklasyfikowane gdzie indziej
 • P11 Inne porodowe urazy ośrodkowego układu nerwowego
 • P20 Niedotlenienie wewnątrzmaciczne
 • P21 Zamartwica urodzeniowa
 • P35 Wrodzone choroby wirusowe (np. Cytomagalia wrodzona)
 • R13 Dysfagia
 • R47 Zaburzenia mowy nigdzie indziej niesklasyfikowane
 • R48 Dysleksja i inne zaburzenia spostrzegania, nigdzie indziej niesklasyfikowane
 • R49 Zaburzenia głosu
 • Z 46 Założenie i dopasowanie innych aparatów
 • Diagnostyka zawrotów głowy pochodzenia laryngologicznego

 

FONIATRA LARYNGOLOG WROCŁAW


Aby dowiedzieć się więcej o lekarzach przyjmujących w tej przychodni kliknij tutaj.Poradnia Gastroenterologiczna

W poradni gastroenterologicznej zajmujemy się diagnostyką oraz leczeniem schorzeń przewodu pokarmowego oraz narządów bezpośrednio współpracujących z przewodem pokarmowym: jelita, gruczoły trawienne (trzustka, wątroba), drogi żółciowe.

Na konsultacje zapraszamy pacjentów borykających się m.in. z problemami: zgaga, choroba refluksowa przełyku, bóle brzucha, przewlekłe biegunki, zaparcia, czynnościowe zaburzenia przewodu pokarmowego.


Aby dowiedzieć się więcej o lekarzach przyjmujących w tej przychodni kliknij tutaj.Poradnia Ginekologiczno-położnicza

W poradni ginekologiczno-położniczej zajmujemy się diagnozowaniem i leczeniem wszelkich schorzeń ginekologicznych, np.: ostrych i przewlekłych stanów zapalnych narządów rodnych, zaburzeń miesiączkowania, zaburzeń czynności jajników, wadami rozwojowymi narządów rodnych.

Zajmujemy się również szeroko pojętą profilaktyką, opieką medyczną nad kobietami ciężarnymi i w okresie menopauzy.
Prowadzimy także diagnostykę i leczenie z zakresu ginekologii onkologicznej.


Aby dowiedzieć się więcej o lekarzach przyjmujących w tej przychodni kliknij tutaj.Poradnia Hematologiczna

W poradni hematologicznej zajmujemy się przede wszystkim diagnostyką chorób krwi oraz szpiku kostnego, takich jak: niedokrwistość, nieprawidłowość krwinek białych, nieprawidłowość płytek krwi, zaburzenia krzepnięcia krwi, zaburzenia odpornościowe.

 

 


Aby dowiedzieć się więcej o lekarzach przyjmujących w tej przychodni kliknij tutaj.Poradnia Immunologiczna

W poradni immunologicznej zajmujemy się problematyką leczenia zaburzeń układu odpornościowego, kontrolujemy stan pacjentów po przeszczepach, aby zapobiec odrzuceniu obcego narządu lub tkanki. W ofercie posiadamy również diagnostykę laboratoryjną niedoborów i braku odporności oraz diagnostykę i leczenie chorób uwarunkowanych immunologicznie – niedoborów odporności nabytych i wtórnych, immunologicznych chorób nowotworowych, problemów odporności pacjentów z innymi podstawowymi schorzeniami.


Aby dowiedzieć się więcej o lekarzach przyjmujących w tej przychodni kliknij tutaj.Poradnia Kardiologiczna

W poradnia kardiologicznej zajmujemy się profilaktyką, rozpoznawaniem oraz leczeniem wrodzonych a także nabytych chorób i wad serca, układu krążenia bliskich sercu naczyń krwionośnych, mięśnia sercowego takich jak: nadciśnienie tętnicze, choroba niedokrwienna serca, zaburzenia rytmu. Diagnostyka schorzeń wykonywana jest przy udziale specjalistycznych badań kardiologicznych.


Aby dowiedzieć się więcej o lekarzach przyjmujących w tej przychodni kliknij tutaj.Poradnia Laryngologiczna

Poradnia Laryngologiczna zajmuje się diagnozowaniem i leczeniem schorzeń w obrębie uszu, nosa, gardła i krtani, czyli pełnego zakresu dotyczącego schorzeń górnych dróg oddechowych zarówno u dzieci jak i osób dorosłych.

Nowoczesna diagnostyka otolaryngologiczna oparta jest na badaniach endoskopowych. Przy użyciu giętkich fiberoskopów oraz sztywnych endoskopów w połączeniu z kamerą możliwe jest dokładne zbadanie nosa, nosogardła, uszu oraz krtani. W poradni laryngologicznej pracują specjaliści Laryngolodzy z ogromnym doświadczeniem. Nasi lekarze Laryngolodzy wykonali już ponad 70 tysięcy laryngologicznych badań endoskopowych.
Kwalifikujemy pacjentów do zabiegów laryngologicznych.

Wykonujemy następujące zabiegi laryngologiczne:

 • Usunięcie III migdałka – Adenoidektomia,
 • Podcięcie skróconego wędzidełka języka,
 • Elektrokoagulacja małżowin nosowych dolnych,
 • Septoplastka- operacja przegrody nosowej,
 • Usunięcie ciał obcych z ucha, nosa, gardła i krtani,
 • Zaopatrzenie krwawień z nosa,
 • Ewakuacja krwiaków i ropni z nosa, gardła i małżowiny usznej,
 • Punkcje zatok szczękowych z drenażem metodą Sinu-Ject,
 • Endoskopowe zabiegi zatok przynosowych,
 • Mikrochirurgia krtani,
 • oraz inne drobne zabiegi w zakresie głowy i szyi.

Jako jedyni na Dolnym Śląsku dysponujemy specjalistycznym sprzętem do diagnostyki refluksu krtaniowo-gardłowego. W tym celu wykonujemy badanie pH-metrii gardła.

 

Zapraszamy do korzystania z usług poradni laryngologicznej również w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ).

Wykaz najczęstszych jednostek chorobowych diagnozowanych u dorosłych w poradni laryngologicznej :

 • C00-C14 Nowotwory złośliwe wargi, jamy ustnej i gardła
 • C30-C32 Nowotwory złośliwe narządów oddechowych i klatki piersiowej
 • D00-D02 Nowotwory in situ
 • D10 Nowotwór niezłośliwy jamy ustnej i gardła
 • D11 Nowotwór niezłośliwy dużych gruczołów ślinowych
 • D14 Nowotwory niezłośliwe ucha środkowego i układu oddechowego
 • D33 Niezłośliwy nowotwór mózgu i innych części centralnego systemu nerwowego
 • D37 Nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze jamy ustnej i narządów trawiennych
 • D38 Nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze ucha środkowego, narządów układu oddechowego i klatki piersiowej
 • G50 Zaburzeni nerwu trójdzielnego
 • G51 Zaburzenia nerwu twarzowego
 • J00-J06 Ostre zakażenie górnych dróg oddechowych
 • J30-J39 Inne choroby górnych dróg oddechowych
 • K09-K14 Choroba jamy ustnej, gruczołów ślinowych, żuchwy i szczęk
 • L02-L04, L08 Zakażenie skóry i tkanki podskórnej
 • Q16 Wrodzone wady rozwojowe powodujące upośledzenie słuchu
 • Q31 Wrodzone wady rozwojowe krtani
 • Q32 Wrodzone wady rozwojowe tchawicy i oskrzeli
 • R04-R07 Objawy i cechy chorobowe dotyczące układu krążenia i układu oddechowego
 • R13 Dysfagia
 • R42 Zawroty głowy i odurzenie
 • R43 Zaburzenia węchu i smaku
 • R50 Gorączka o nieznanej przyczynie
 • R51 Ból głowy
 • R59 Powiększenie węzłów chłonnych
 • S00 Powierzchowny uraz głowy
 • S02 Złamanie kości czaszki i kości twarzoczaszki
 • S10 Powierzchowny uraz szyi
 • S12 Złamania w obrębie szyi
 • S19 Inne nieokreślone urazy szyi
 • T16-T18 Skutki działania ciała obcego wnikającego drogą naturalnych otworów ciała
 • H60-H62 Choroby ucha wewnętrznego
 • H65-H75 Choroby ucha środkowego i wyrostka sutkowatego
 • H80-H83 Choroby ucha wewnętrznego
 • H90-H95 Inne choroby ucha
 • R22- Umiejscowiony obrzęk, guzek, guz skóry i tkanki podskórnej
 • Q18 Inne wrodzone wady rozwojowe twarzy i szyi
 • K10 Inne choroby szczęk i żuchwy

Wykaz najczęstszych jednostek chorobowych diagnozowanych u dzieci w poradni laryngologicznej :

 • J00-J06 Ostre zakażenie górnych dróg oddechowych
 • J30-J39 Inne choroby górnych dróg oddechowych
 • Q10-Q18 Wrodzone wady rozwojowe oka,ucha,twarzy i szyi
 • R42 Zawroty głowy i odurzenie
 • R43 Zaburzenia węchu i smaku
 • H60-H62 Choroby ucha wewnętrznego
 • H65-H75 Choroby ucha środkowego i wyrostka sutkowatego
 • H80-H83 Choroby ucha wewnętrznego
 • H90-H95 Inne choroby ucha
 • R22- Umiejscowiony obrzęk, guzek, guz skóry i tkanki podskórnej

 

 

Otorynolaryngologiadziedzina medycyny zajmująca się rozpoznawaniem i leczeniem chorób ucha (z gr. oros, otos), nosa (z gr. rhinos, rynos), krtani (z gr. laryngos), gardła (z gr. pharyngos) oraz innych narządów głowy i szyi.

W obręb jej zainteresowań wchodzi także chirurgia gruczołów ślinowych, języka, zatok przynosowych, w tym także zabiegi endoskopowe zatok przynosowych: FESS, krtani: mikrolaryngoskopia. Otolaryngolodzy zajmują się też chirurgią szczęki – np. resekcja kości szczękowej (maksylektomia), zabiegami endoskopowymi przełyku (ezofagoskopia), czy dolnych dróg oddechowych (tracheobronchoskopia) oraz chirurgią rekonstrukcyjną.

Jej nazwa potoczna to otolaryngologia lub najczęściej używana – laryngologia.

Lekarz zajmujący się otolaryngologią to otolaryngolog (w skrócie laryngolog). (źródło wikipedia.org)

 

LEKARZE LARYNGOLODZY PRZYJMUJĄCY W PORADNI LARYNGOLOGICZNEJ:

LARYNGOLOG WROCŁAW

Prof. dr hab. n. med. Maria Zalesska-Kręcicka

LARYNGOLOG WROCŁAW

Prof. dr hab. n. med. Tomasz Kręcicki

LARYNGOLOG WROCŁAW

Dr Marcin Masalski

LARYNGOLOG WROCŁAW

Dr n. med. Marcin Frączek

LARYNGOLOG WROCŁAW

Dr n. med. Marlena Kowalczyk

LARYNGOLOG WROCŁAW

Dr n. med. Monika Morawska-Kochman

LARYNGOLOG WROCŁAW

Dr n. med. Tomasz Zatoński

LARYNGOLOG WROCŁAW

Lek. med. Elżbieta Jaroń-Sawicka

LARYNGOLOG WROCŁAW

Lek. med. Grzegorz Pitala

LARYNGOLOG WROCŁAW

Lek. med. Iwona Krzemińska

LARYNGOLOG WROCŁAW

Lek. med. Magdalena Batorzyńska-Milach

LARYNGOLOG WROCŁAW

Lek. med. Małgorzata Migniewicz

LARYNGOLOG WROCŁAW


Aby dowiedzieć się więcej o lekarzach przyjmujących w tej przychodni kliknij tutaj.Poradnia Logopedyczna

Poradnia Logopedyczna. Obecnie obowiązujące definicje logopedii mówią, że jest ona „nauką o kształtowaniu prawidłowej mowy, usuwaniu wad wymowy oraz nauczaniu mowy w przypadku jej braku lub utraty”.


Aby dowiedzieć się więcej o lekarzach przyjmujących w tej przychodni kliknij tutaj.Poradnia Medycyny Pracy

W poradni Medycyny pracy – zajmujemy się badaniami wpływu środowiska pracy na pacjenta, diagnostyka, leczeniem i profilaktyką chorób zawodowych. Lekarze medycyny pracy zajmują się badaniami profilaktycznymi pracowników (wstępne, okresowe, kontrolne), prowadzeniem poradni zakładowych dla pracowników z gabinetami specjalistycznymi, przeprowadzaniem badań uczniów, badań kierowców, osób pracujących na morzu (marynarzy, rybaków), nurków i płetwonurków oraz badań osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń.


Aby dowiedzieć się więcej o lekarzach przyjmujących w tej przychodni kliknij tutaj.Poradnia Nefrologiczna

W poradni nefrologicznej zajmujemy się głównie internistycznymi, nie wymagającymi operacji, ostrymi i przewlekłymi zmianami w czynności nerek, zaburzeniami ich czynności oraz zakażeniami układu moczowego. Na konsultacje zapraszamy osoby dorosłe.


Aby dowiedzieć się więcej o lekarzach przyjmujących w tej przychodni kliknij tutaj.Poradnia Neurochirurgiczna

W poradni neurochirurgicznej zajmujemy się zarówno chorobami układu nerwowego: układu nerwowego ośrodkowego (mózg i rdzeń kręgowy), chorobami układu nerwowego obwodowego (nerwy czaszkowe i obwodowe) oraz niektórymi grupami chorób czaszki i kręgosłupa.


Aby dowiedzieć się więcej o lekarzach przyjmujących w tej przychodni kliknij tutaj.Poradnia Neurologiczna

W poradni neurologicznej zajmujemy się rozpoznawaniem oraz leczeniem chorób układu nerwowego takich jak: padaczka, migreny, omdlenia, udary mózgu, krwotoki mózgowe, choroby otępienne, choroby zwyrodnieniowe. Zajmujemy się także zapobieganiem schorzeń i procesów prowadzących do uszkodzeń układu nerwowego.

 

Najczęstsze choroby układu nerwowego :

 •     Zakażenia układu nerwowego (np. zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, zapalenie mózgu)
 •     Choroby naczyniowe (np. krwotok śródmózgowy, zawał mózgu, przemijający napad niedokrwienny- TIA)
 •     Zaburzenia dotyczące płynu mózgowo-rdzeniowego (np. wodogłowie)
 •     Guzy (np. oponiaki, glejaki)
 •     Urazy układu nerwowego (np. ból neuropatyczny, uszkodzenia popromienne)
 •     Urazy okołoporodowe i zaburzenia rozwojowe (np. mózgowe porażenie dziecięce)
 •     Choroby genetyczne (np. choroba Wilsona)
 •     Choroby mitochondrialne (np. dziedziczna neuropatia nerwu wzrokowego Lebera)
 •     Zaburzenia nerwowo-skórne (np. choroba Recklinghausena)
 •     Neuropatie obwodowe (np. porażenie nerwu promieniowego)
 •     Zespoły otępienne (np. choroba Alzheimera)
 •     Ataksje dziedziczne (np. choroba Friedreicha)
 •     Zaburzenia ruchowe (np. choroba Parkinsona, choroba Huntingtona)
 •     Choroby rdzenia kręgowego (np. jamistość rdzenia)
 •     Choroby złącza nerwowo-mięśniowego (np. miastenia)
 •     Miopatie (np. dystrofia mięśniowa Duchenne’a)
 •     Choroby demielinizacyjne (np. stwardnienie rozsiane)
 •     Choroby autonomicznego układu nerwowego (np. rodzinna dysautonomia)
 •     Zaburzenia napadowe (np. padaczka, migrena, zaburzenia snu)

 


Aby dowiedzieć się więcej o lekarzach przyjmujących w tej przychodni kliknij tutaj.Poradnia Okulistyczna

W Optimum pracuje zespół wybitnych specjalistów, uznanych autorytetów z  dziedziny okulistyki. Rozpoznawanie chorób oczu prowadzone jest nie tylko w oparciu o najnowsze badania diagnostyczne, ale także o wnikliwy wywiad i doświadczenie lekarza. Prowadzimy leczenie zachowawcze i operacyjne u dzieci
i dorosłych. Zapewniamy między innymi diagnostykę, monitorowanie i leczenie jaskry, chorób plamki, w tym zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem, chorób zapalnych błony naczyniowej i siatkówki. Prowadzimy leczenie ustawienia i ruchomości gałek ocznych, zabiegi operacyjne zeza i oczopląsu, udrażnianie dróg łzowych, zabiegi plastyczne powiek. Jesteśmy prekursorami na Dolnym Śląsku badań przepływu krwi w naczyniach gałki ocznej i oczodołu przy pomocy ultrasonografii typu Doppler.

Oferujemy:

- pełną diagnostykę i leczenie neuropatii jaskrowej
- diagnostykę i leczenie chorób zapalnych błony naczyniowej i siatkówki
- diagnostykę oraz leczenie zachowawcze i operacyjne zeza
- diagnostykę i leczenie chorób rogówki
- diagnostykę i chirurgię zaćmy
- diagnostykę i leczenie chorób oczu u niemowląt i dzieci
- diagnostykę i leczenie zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem
- diagnostykę i leczenie obrzęku plamki w przebiegu cukrzycy i zakrzepów żylnych siatkówki

Wykonujemy szeroki zakres badań diagnostycznych:
- Pomiar ciśnienia śródgałkowego oka
- Pomiar grubości rogówki
- Badanie ostrości wzroku do bliży i do dali
- optyczna koherentna tomografia (OCT)
- tomograficzne obrazowanie tarczy nerwu wzrokowego (HRT)
- ocena warstwy włókien nerwowych siatkówki (GDx)
- perymetria statyczna
- USG dopplerowskie przepływu krwi w łóżysku naczyniowym gałki ocznej i oczodołu
- pachymetria

Zabiegi lecznicze:
- sondowanie dróg łzowych
- operacje zeza u dzieci i dorosłych
- operacje powiek: plastyczne i terapeutyczne
- drobne zabiegi chirurgiczne na aparacie ochronnym oka
- iniekcje do komory ciała szklistego

 

Najczęstsze choroby oczu:

Choroby powiek:

 • Jęczmyk
 • Ropień powieki
 • Półpasiec powieki i gałki ocznej
 • Ospica
 • Zapalenie brzegów powiek
 • Kępki żółte
 • Brodawka powieki
 • Naczyniak powieki
 • Rak powieki
 • Niedomykalność szpary powiekowej
 • Wywinięcie powieki
 • Podwinięcie powieki
 • Nieprawidłowy wzrost rzęs
 • Tik powieki
 • Nadmierne częste mruganie
 • Wady rozwojowe powiek- wady powstałe w okresie życia płodowego, do ważniejszych zaliczamy:
 • Opadnięcie powieki
 • Ubytek powieki
 • Zmarszczka nakątna (fałda mongolska)
 • Zwiotczenie skóry powiek

Choroby narządu łzowego:

 • Łzawienie
 • Zapalenie gruczołu łzowego
 • Zapalenie woreczka łzowego
 • Ropowica woreczka łzowego
 • Zespół suchego oka

Choroby spojówek:

 • Zapalenie spojówek
 • Gruźlica spojówki
 • Jaglica
 • Nieżyt grudkowy spojówek
 • Zapalenie rzeżączkowe spojówek
 • Wiosenny nieżyt spojówek
 • Zapalenie uczuleniowe spojówek
 • Błonica spojówki
 • Wynaczynienie krwawe do spojówki
 • Tłuszczyk
 • Skrzydlik
 • Znamiona barwnikowe spojówek
 • Wylew podspojówkowy

Choroby gałki ocznej:

Choroby rogówki:

 • Obwódka starcza
 • Ubytek powierzchowny rogówki
 • Wrzut nieżytowy rogówki
 • Zapalenie rogówki
 • Rozmiękanie rogówki
 • Bielmo
 • Zapalenie błony naczyniowej

Wrodzone zaburzenia rozwojowe rogówki:

 • Rogówka mała
 • Rogówka duża

Choroby twardówki:

 • Zapalenie nadtwardówki
 • Zapalenie twardówki
 • Garbiak
 • Zespół niebieskich twardówek

Choroby jagodówki:

 • Ropostek
 • Zapalenie naczyniówki
 • Zapalenie ciałka rzęskowego
 • Zapalenie tęczówki
 • Odwarstwienie naczyniówki
 • Czerniak naczyniówki
 • Ubytek tęczówki

Choroby ciałka szklistego:

 • Krwotok do ciała szklistego
 • Ropień ciała szklistego
 • Męty ciała szklistego
 • Pozasoczewkowy rozrost włóknisty

Choroby soczewki:

 • Zaćma pourazowa
 • Zaćma starcza
 • Zaćma tężyczkowa
 • Zaćma w przebiegu cukrzycy
 • Zaćma wtórna
 • Zaćma wrodzona
 • Zwichnięcie soczewki

Choroby siatkówki:

 • Krwotok przedsiatkówkowy
 • Odwarstwienie siatkówki
 • Siatkówczak zarodkowy
 • Zakrzep żyły środkowej siatkówki
 • Zapalenie okołożylne siatkówki
 • Zator tętnicy środkowej siatkówki
 • Zmiany dna oka w przebiegu cukrzycy
 • Zmiany dna oka w nadciśnieniu tętniczym
 • Zwyrodnienie barwnikowe siatkówki
 • Zwyrodnienie centralnej części siatkówki

Choroby nerwu wzrokowego:

 • Tarcza zastoinowa
 • Zanik nerwu wzrokowego
 • Zapalenie nerwu wzrokowego
 • Niedowidzenie połowiczne dwuskroniowe

Choroby oczodołu:

 • Ropowica oczodołu
 • Wytrzeszcz gałki ocznej
 • Jaskra

 

PTOSIS PALPEBRAE

Opadanie powieki górnej, inaczej ptosis palpebrae jest spowodowane nieprawidłową funkcją mięśnia odpowiedzialnego za jej unoszenie. Może być schorzeniem wrodzonym lub nabytym( wtórnym do procesów starzenia się, urazów, zabiegów chirurgicznych). Zabieg operacyjny polega na przywróceniu prawidłowego ustawienia powieki najczęściej poprzez wzmocnienie funkcji mięśnia dźwigającego powiekę.

 

PTOSIS PALPEBRAE

Opadanie powieki górnej, inaczej ptosis palpebrae jest spowodowane nieprawidłową funkcją mięśnia odpowiedzialnego za jej unoszenie. Może być schorzeniem wrodzonym lub nabytym( wtórnym do procesów starzenia się, urazów, zabiegów chirurgicznych). Zabieg operacyjny polega na przywróceniu prawidłowego ustawienia powieki najczęściej poprzez wzmocnienie funkcji mięśnia dźwigającego powiekę.

 

ECTROPION

Ectropion, inaczej odwinięcie powieki najczęściej związane jest z procesem starzenia się oraz wiotczenia tkanek otaczających oko jak również w wyniku zaburzeń mechanicznych tj.blizny, nowotwory, urazy powiek.Pacjent może skarżyc się na nadmierne łzwienie, pieczenie , ból oka, co jest wynikiem nadmiernej ekspozycji na działanie czynnikow zewnętrznych. Zabieg rekonstrukcji odwiniętej powieki polega na przywróceniu jej właściwego napięcia położenia poprzez założenie szwów lub wycięcie fragmentu powieki.

 

ENTROPION

Entropion , inaczej podwinięcie powieki oznacza nieprawidłowo podwiniętą powiekę w stronę gałki ocznej.Najczęstszą przyczyną takiego stanu jest zwiotczenie mięśni oka, blizny, oparzenia, urazy .Pacjent może się skarżyc na ból oka, pogorszenie widzenia. Rekonstrukcja podwiniętej powieki polega na przywróceniu jej prawidlowego polożenia za pomocą specjalnych szwów lub chirurgicznego wzmocnienia mięśni powieki.
 

BLEFAROPLASTYKA

Proces starzenia się naszego organizmu , niektóre choroby ogólne (nadczynnośc tarczycy, choroby nerek)czy wrodzone (zespół Ehlersa-Danlosa), urazy są przyczyną spadku elastyczności skóry ,co może dawać obraz nadmiernej ilości tkanki skórnej w obrębie powiek górnych lub dolnych. Problem ten nie tylko staje się kłopotliwy z kosmetycznego punktu widzenia, ale bardzo często zaburza codzienne funkcjonowanie jak oglądanie telewizji , czytanie czy jazdę samochodem.Oprócz nadmiaru skóry pacjent może uskarżać się na tzw.”poduszki pod oczami”, co jest wynikiem przepukliny tłuszczowej spowodowanej osłabieniem przegrody oczodołowej w głębszych partiach powieki. Blefaroplastyka jest zabiegiem , który ma na celu usunięcie zarówno kłopotliwych poduszek tłuszczowych jak i nadmiaru skóry.
Blefaroplastykę powiek górnych przeprowadza się w znieczuleniu miejscowym po wcześniejszym podaniu iniekcji ze środkiem znieczulającym w okolice powieki, następnie chirurg wykonuje cięcie w naturalnym fałdzie powieki, tak aby blizna po zagojeniu była jak najmniej widoczna. W kolejnym etapie wycinany jest nadmiar skóry wcześniej dokładnie wymierzony przez lekarza. W niektórych przypadkach usuwany jest również fragment mięśnia otaczającego oko i tłuszcz znajdujący sie pod nim. Na koniec na ranę zakładane są szwy, ktore są usuwane po 7 dniach.
Blefaroplastyka powiek dolnych. Blefaroplastykę powiek dolnych przeprowadza sie w znieczuleniu miejscowym. Następnie chirurg nacina skórę powieki dolnej tuż ponizej lini rzęs. Nadmiar skóry i tłuszcz są następnie wycinane, a na skórę zakładane są szwy usuwane po 7 dniach. U pacjentow bez nadmiaru skóry w okolicach dolnych powiek, a prezentujących jedynie tzw.”poduszki pod oczami” cięcie wykonywane jest od wewnątrz powieki przez spojówkę bez zakladania szwów .

 

SLT -Selektywna Laserowa Trabekuloplastyka

Jest skuteczną metodą w leczeniu jaskry . Zabieg wykonywany jest przy użyciu lasera Q switch Nd: YAG o długości fali 532 nm. Działanie lasera polega na selektywnym działaniu na melanocyty, komórki występujące w trabeculum (jedna ze składowych kąta przesączania oka), przy czym pozostałe struktury pozostają nienaruszone.
wskazaniami do SLT są:
-jaskra pierwotna otwartego kąta
-nadciśnienie oczne
-jaskra barwnikowa
Zabieg nie daje praktycznie żadnych powikłań , jest bezpieczny .Skutecznie obniża ciśnienie śródgałkowe.Można go powtarzać wielokrotnie. W wielu przypadkach może nawet zastąpić leczenie farmakologiczne. SLT jest alternatywą dla pacjentów z bardzo zaawansowaną neuropatią jaskrową jak i dla tych, którzy nie chcą poddać się zabiegowi operacyjnemu.
Przed zabiegiem oko jest znieczulane za pomocą kropli, następnie na oko zakładana jest specjalna soczewka, przez którą uwidaczniany jest laserowany obszar. Po zabiegu pacjent otrzymuje receptę na krople sterydowe, które stosuje do oka po laserze przez kilka dni.

 

PERYMETRIA (badanie pola widzenia)

Badanie wykorzystywane w diagnostyce chorób siatkówki, chorób neurologicznych, a przede wszystkim w diagnostyce i śledzeniu postępów neuropatii jaskrowej. Badanie przeprowadza się w zaciemnionym pomieszczeniu osobno dla prawego i dla lewego oka. W różnych miejscach ekranu pacjentowi prezentowany jest bodziec o zmiennej jasności i/lub wielkości. W momencie zauważenia bodźca pacjent proszony jest o przyciśnięcie przycisku na specjalnym drążku , który trzyma w dłoni. Badanie może być przeprowadzone na wąskiej lub szerokiej źrenicy

 

PACHYMETRIA

Badanie wykorzystywane w diagnostyce chorób siatkówki, chorób neurologicznych, a przede wszystkim w diagnostyce i śledzeniu postępów neuropatii jaskrowej. Badanie przeprowadza się w zaciemnionym pomieszczeniu osobno dla prawego i dla lewego oka. W różnych miejscach ekranu pacjentowi prezentowany jest bodziec o zmiennej jasności i/lub wielkości. W momencie zauważenia bodźca pacjent proszony jest o przyciśnięcie przycisku na specjalnym drążku , który trzyma w dłoni. Badanie może być przeprowadzone na wąskiej lub szerokiej źrenicy

 

NA POMOC ZMĘCZONYM OCZOM!

Zapaszmy Państwa do zapoznania się z nową metodą terapeutyczną wykonywaną w naszym Centrum, gdzie za pomocą inhalacji leczymy schorzenia okulistyczne takie jak: zespół suchego oka czy zapalenie spojówek. Poniżej uzyskają Państwo szczegółowe informacje na temat wykonywanych u nas inhalacji.

 

CO TO JEST ZESPÓŁ SUCHEGO OKA?

80% wszystkich wrażeń człowiek odbiera za pomocą oczu. Niestety wpływ środowiska powoduje, że najczęstszym schorzeniem oczu w ostatnich latach jest tzw. „zespół suchego oka”.

Zespół suchego oka dotyka w tej chwili nie tylko osoby starsze, obarczone czynnikami ryzyka takimi jak choroby reumatyczne zaburzenia hormonalne lub cukrzyce. Coraz częściej takie zaburzenia pojawiają się u osób młodych, aktywnych zawodowo, które wiele godzin spędzają przed monitorem komputera często poruszając się autami z klimatyzacją.

Ponadto mieszkamy w domach z suchym, a zimą często przegrzanym, zadymionym i zakurzonym

powietrzem jest to dla powierzchni gałki ocznej wyjątkowo nieprzyjaznym środowiskiem. Typowymi objawami zespołu zmęczonych oczu są przekrwienia, uczucie piasku pod powiekami, pieczenie i ból.

 

JAK LECZYĆ ZESPÓŁ SUCHEGO OKA ORAZ ZAPALENIA SPOJÓWEK?

Nowatorską metodą fizjoterapeutyczną pomagającą przy takich objawach jest inhalacja oczu (z powodzeniem stosowana w uzdrowisku w Cieplicach). Dzięki specjalnemu aplikatorowi do oczu i inhalatorowi ultradźwiękowemu mamy możliwość w sposób naturalny, bezinwazyjny, a zarazem przyjemny nawilżyć cały przód oka, łącznie ze skorą powiek. Inhalacja wywiera dobry wpływ na warstwę wodną filmu łzowego, który dostarcza tlen do rogówki i nawilża powierzchnie rogówki. Pacjent po inhalacji lepiej postrzega kolory i rozróżnia szczegóły.

 

NA CZYM POLEGA TERAPIA ZESPOŁU SUCHEGO OKA ORAZ ZAPALENIA SPOJÓWEK?

Zalecanych jest 10 zabiegów przez 10 dni o czasie trwania od 6 do 10 minut po wcześniejszych konsultacjach z

lekarzem. Zabiegi takie można powtarzać co trzy miesiące lub w zależności od potrzeby. Nasz inhalator Tajfun to bardzo skuteczne i trwałe urządzenie najnowszej generacji przeznaczone dla sanatoriów, klinik i gabinetów odnowy. Kompleksowy charakter urządzenia umożliwia zastosowanie go zarówno w chorobach układu oddechowego, kosmetologii jak i okulistyce. Inhalator wytwarza drobnokropelkowy aerozol, który doskonale nawilża oczy i przynosi ulgę w tzw. zespole suchego oka, przewlekłym zapaleniu spojówek, czy po operacjach usunięcia zaćmy. Aerozole fluorkowo krzemowe i jodowo-bromowe są z powodzeniem wykorzystywane do tej terapii m.in. w Uzdrowisku Cieplice.

ZASTOSOWANIE INHALATORA W OKULISTYCE

 • zespół „suchego oka”
 • przewlekłe zapalenie spojówek i brzegów powiek
 • nawracające zapalenie nadtwardówki i twardówki
 • pozapalne zmiany rogówki
 • przewlekłe zapalenie błony naczyniowej
 • stany po operacjach przeciwjaskrowych i operacjach usunięcia zaćmy
 • nieustępujące podrażnienia gałki ocznej po zabiegach operacyjnych
 • degeneracje tylnego odcinka gałki ocznej, wymagające rozszerzenia siatkowki i naczyniowki
 • wczesne stadium zaników nerwów wzrokowych jaskra z uregulowanym ciśnieniem środgałkowym
 • degeneratio pigmentoza

 


Aby dowiedzieć się więcej o lekarzach przyjmujących w tej przychodni kliknij tutaj.Poradnia Onkologiczna

W poradni onkologicznej udzielamy konsultacji w zakresie leczenia oraz profilaktyki chorób nowotworowych piersi, tkanek miękkich i skóry, przewodu pokarmowego. Poradnia zajmuje się również kwalifikacją do drobnych zabiegów onkologicznych m.in. znamion barwnikowych, innych łagodnych guzków skóry, stanów przed nowotworowych skóry, raka skóry, czerniaka skóry, innych nowotworów złośliwych skóry.

.


Aby dowiedzieć się więcej o lekarzach przyjmujących w tej przychodni kliknij tutaj.Poradnia Ortopedyczna

W poradni ortopedycznej zajmujemy się rozpoznawaniem oraz leczeniem wad narządów ruchu – zarówno wrodzonych jak i nabytych. Zajmujemy się również diagnozowaniem oraz leczeniem chorób a także urazów narządu ruchu, układu więzadłowo – stawowego, stawów i mięśni.

USG narządu ruchu (ortopedyczne) jest nowoczesnym badaniem diagnostycznym dającym możliwości oceny stawów, mięśni, więzadeł i ścięgien. Klasyczne badanie rentgenowskie pozwala na ocenę zmian kostnych w stawach, natomiast USG umożliwia ocenę chrząstek, więzadeł, łąkotek, torebki stawowej oraz kaletek, czyli wszystkich struktur, których prawidłowe funkcjonowanie decyduje o sprawności stawu.
Jednym z zastosowań jest diagnostyka chorób zapalnych układu ruchu takich jak reumatoidalne zapalenie stawów. Badanie daje możliwość uwidocznienia wczesnych zmian w strukturze kostnej niewidocznych jeszcze w badaniu rtg.
Pozwala na uwidocznienie zmian zapalnych takich jak obrzęk i przerost błony maziowej, obecność zwiększonej ilości płynu w stawie, a dzięki funkcji Dopplera uwidaczniającej patologiczne unaczynienia pozwala na ocenę aktywności procesu zapalnego.
Innym  zastosowaniem jest ocena zmian pourazowych w tkankach miękkich: uwidocznienie krwiaków, uszkodzenia i zerwania włókien mięśniowych oraz ich przyczepów ścięgnistych do kości, uszkodzenia ścięgien, więzadeł, łąkotek. Może być zastosowane w ocenie zespołów bolesnych barków, diagnostyce  łokcia tenisisty i golfisty oraz we wstępnej diagnostyce zespołu cieśni nadgarstka poprzez ultrasnograficzną ocenę nerwu pośrodkowego.
Badanie jest bezpieczne, powtarzalne, w istotny sposób poszerzające diagnostykę problemów układu ruchu.


Aby dowiedzieć się więcej o lekarzach przyjmujących w tej przychodni kliknij tutaj.Poradnia Pediatryczna

W poradni Pediatrycznej zajmujemy się chorobami dziecięcymi, opieką nad dziećmi oraz ich rozwojem.

 

Wykonujemy Ultrasonografię typu „Point of Care” , która ma za zadanie ułatwić diagnostykę konkretnego problemu zdrowotnego, z jakim pacjent zgłasza się do lekarza. Wykonywana jest w trakcie konsultacji pediatrycznej i stanowi kolejne „narzędzie” w diagnostyce: po zbieraniu wywiadu i badaniu fizykalnym chorego.

Zastosowanie głowicy sonograficznej jako „nowoczesnego stetoskopu” znajduje uznanie coraz większej grupy specjalistów. Badanie jest nieinwazyjne, możliwe do powtarzania, często na jego podstawie ustala się konkretne rozpoznanie lub sugeruje dokładniejsze badania obrazowe.

Możliwości diagnostyczne dotyczą:

 • dolegliwości bólowych ze strony jamy brzusznej;
 • infekcji dróg moczowych;
 • patologii wątroby i dróg żółciowych;
 • poszukiwania wad narządowych;
 • powiększenia węzłów chłonnych;
 • przewlekłego kaszlu;
 • zapalenia płuc, wysięku w jamie opłucnej, odmy opłucnowej;
 • innych patologii dostępnych badaniu jamy brzusznej i klatki piersiowej.


Aby dowiedzieć się więcej o lekarzach przyjmujących w tej przychodni kliknij tutaj.Poradnia Proktologiczna

W poradni proktologicznej zajmujemy się diagnostyką i leczeniem chorób jelita grubego i odbytnicy.(np: żylaki, szczeliny odbytu, ropnie i przetoki okołoodbytnicze, polipy i nowotwory jelita grubego.)
Są to choroby zapalne i nowotworowe. Objawy tych chorób są często bardzo uciążliwe i długotrwałe, mają charakter nawracający. Ropne wycieki z odbytnicy, zmiany ropne sączące w okolicy odbytu, ropnie płytkie i głębokie, bóle odbytnicy, a także nietrzymanie stolca i gazów związane z wiekiem, po urazach oraz po porodach, a także krwawienia. Jedną z wielu metod diagnostyki jest USG przezodbytnicze.

 

 

 


Aby dowiedzieć się więcej o lekarzach przyjmujących w tej przychodni kliknij tutaj.Poradnia Reumatologiczna

W poradni reumatologicznej zajmujemy się rozpoznawaniem, zapobieganiem oraz leczeniem zwyrodnieniowych i zapalnych schorzeń kości, schorzeń stawów i tkanek okołostawowych, ogólnoustrojowymi stanami zapalnymi tkanki łącznej.

 

Najczęstsze choroby reumatologiczne:

 •     reumatoidalne zapalenie stawów
 •     toczeń rumieniowaty układowy
 •     zespół Sjögrena
 •     twardzina
 •     dermatomyositis
 •     choroba zwyrodnieniowa stawów
 •     fibromialgia
 •     sarkoidoza
 •     dna moczanowa
 •     układowe zapalenia naczyń


Aby dowiedzieć się więcej o lekarzach przyjmujących w tej przychodni kliknij tutaj.Poradnia Torakochirurgiczna

Poradnia torakochirurgiczna

W poradni torakochirurgicznej zajmujemy się diagnostyką schorzeń w zakresach: układu oddechowego, śródpiersia i przełyku. Przeprowadzamy kwalifikacje do zabiegów chirurgicznych.


Aby dowiedzieć się więcej o lekarzach przyjmujących w tej przychodni kliknij tutaj.Poradnia Urologiczna

W poradni urologicznej zajmujemy się rozpoznawaniem oraz leczeniem chorób układu moczowo – płciowego, w szczególności: zakażeniami dróg moczowych, ostrym zatrzymaniem moczu, kamicą nerkową, chorobami prostaty.

Zajmujemy się również kwalifikacją do zabiegów urologicznych (stulejka, wodniak jądra, torbiele okołocewkowe).


Aby dowiedzieć się więcej o lekarzach przyjmujących w tej przychodni kliknij tutaj.