Chat with us, powered by LiveChat

Hematologia

Hematologia to dziedzina kliniczna medycyny zajmująca się schorzeniami krwi i układu krwiotwórczego.

Co leczymy?

Podstawowym narzędziem diagnostycznym lekarza hematologa jest analiza krwi. Morfologia krwi daje lekarzowi specjaliście wiele informacji na temat stanu zdrowia pacjenta. Pozwoli określić wiele parametrów, których stopień ma znaczący wpływ na nasze zdrowie

Aby postawić prawidłową diagnozę konieczne jest często wykonanie szczegółowych badań laboratoryjnych. Należy do nich między innymi biochemia krwi, oznaczenie poziomu m.in. glukozy, elektrolitów, mocznika, kreatyniny, bilirubiny, amylazy. Taka szczegółowa analiza wyników badań daje możliwość zdiagnozowania pochodzenia różnego typu chorób. Hematolog może także skierować na badania szpiku kostnego, czy jego biopsję lub biopsję węzłów chłonnych.

Do chorób diagnozowanych i leczonych lub wspomaganych w leczeniu w naszej poradni hematologicznej, zaliczamy między innymi:

-ostrą białaczkę szpikową (AML),

-ostrą białaczkę limfoblastyczną (ALL),

-przewlekłą białaczkę limfocytową (CLL),

-przewlekłą białaczkę szpikową (CML),

-szpiczaka plazmocytowego i inne gammapatie monoklonalne,

-chłoniaki nieziarnicze (NHL),

-chłoniaka Hodgkina (HL),

-zespoły mielodysplastyczne (MDS),

-nadkrwistość prawdziwą,

-nadpłytkowość samoistną,

-mielofibrozę (włóknienie) szpiku,

-anemie i inne niedokrwistości,

-zaburzenia krzepnięcia,

-małopłytkowość,

-skazy osoczowe.

Wizyta u lekarza hematologa polega na zebraniu przez lekarza specjalistę szczegółowego wywiadu medycznego, analizie już wykonanych badań lub zalecenie procesu diagnostycznego w postaci badań laboratoryjnych lub innych.

Rejestracja on-line